Charlotte Allentoft

Charlotte Allentoft er veterinærsygeplejeelev.

Charlotte startede uddannelsen i oktober 2019 efter at have været ansat som medhjælper i 3 måneder.

Charlotte er bosiddende i Vrønding på gården, som er hendes barndomshjem. Her er hun opvokset med heste, hunde og katte, hvilke har givet hende interesse for netop veterinærgerningen.

Efter studentereksamen i 2018, rejste hun (næsten) verden rundt. Japan, Canada og England især, hvilket har gjort hendes sprogkundskaber rigtig gode. Måske var dette også en af årsagerne til at Charlotte har en kæreste bosiddende i England.